Steun aan Aketi dankzij Fons Peeters (R65)

Nadat Fons Peeters (R65) op pensioen ging na een lange carrière bij bouwmaterialengroep Etex, startte hij in 2015 het project Aketi op. Aketi is een gemeenschap in het noorden van Congo waar de nonkel-missionaris van Fons jarenlang missiewerk verrichtte. Toen die in 1980 overleed, groeide bij Fons de idee om naar Aketi af te reizen om de realisaties van de missie te bekijken. Aketi was op dat moment immers een bloeiende gemeenschap met 500 expatriates, een kleine industrie, een spoorwegarsenaal en vele plantages. Tijdens de missie werden ook scholen en kerken gebouwd, evenals een elektriciteitscentrale en waterleidingen.

 

Bij het eerste bezoek aan Aketi in februari 2015 zagen Fons en zijn familie echter enkel de resten van deze realisaties. Aketi bleek totaal verwaarloosd en afgesloten van de buitenwereld. Er was geen drinkbaar water of elektriciteit, en scholen hadden slechts een uiterst minimum aan middelen. Voor hun voedsel werd er roofbouw gedaan op het oerwoud, de rivier was leeggevist.

 

Zo ontstond het plan van Fons om stap voor stap de gemeenschap op een duurzame manier opnieuw op te bouwen, in samenwerking met de lokale bevolking en met de steun van enkele professoren van de universiteit van Kisangani die in België hebben gedoctoreerd. Hiertoe richtte hij samen met zijn echtgenote en familie de vzw Aketi op, met als doel deze gemeenschap van zo’n 135.000 inwoners opnieuw kansen te geven.

 

Vorig jaar spendeerde de vzw ongeveer 120.000 euro in Aketi, onder andere aan het boren van diepe, duurzame drinkwaterputten en het plaatsen van zonnepanelen. De eerste prioriteit is immers te voorzien in levensnoodzakelijk behoeften, zoals drinkbaar water, elektriciteit, onderwijs, werk, hygiëne, medische verzorging en communicatie. Anderzijds wordt ook gewerkt aan langetermijnprojecten, waarbij het accent ligt op aanleren, ondernemen en produceren, opdat de inwoners zelf in hun behoeften kunnen voorzien.

 

Een groot deel van de fondsen van de vzw komt van Fons en zijn echtgenote, maar familie, vrienden en relaties steunen de organisaties ook heel sterk. Deze steun zorgt niet alleen voor motivatie, maar ook voor een professionele aanpak. Voor Fons is dit een manier om iets terug te geven aan de maatschappij, en dan vooral de minstbedeelden. Of om het in College-termen te verwoorden: en todo amar y servir.

 

Meer informatie over dit project is te vinden op hun website: www.vzwaketi.com. Daarnaast is de vzw ook actief op Facebook. De vzw Aketi is volledig onafhankelijk en alle steun gaat integraal naar de projecten.