SPONSORING

Het lidmaatschap van de oud-leerlingenbond Levet Scone is volledig gratis. Wie dat wil, kan echter een vrijblijvende bijdrage leveren om de werking van de oud-leerlingenbond én ons sociaal project te steunen. Je kan dit doen door sponsor te worden.

Sociaal project: Oud-leerlingen voor leerlingen

Van alle binnengekomen lidgelden en sponsorbedragen zetten we twee derde opzij voor ons sociaal project. De middelen in dit fonds kunnen worden aangewend door het College om individuele leerlingen te ondersteunen die het financieel moeilijk hebben. Elk jaar kunnen we op die manier enkele leerlingen helpen bij het betalen van de schoolfactuur, het bekostigen van een uitstap of de aankoop van schoolmateriaal. De schooldirectie beslist zelfstandig wanneer ze het fonds willen aanspreken en brengt de oud-leerlingenbond hiervan discreet en anoniem op de hoogte.

Sponsoring als individu

Wie als individu de werking van de oud-leerlingenbond en het sociaal project wil steunen, kan een betalend lidmaatschap aangaan en sponsor worden door een vrijwillige bijdrage over te maken aan Levet Scone. Je kan dit doen door het gewenste bedrag te storten op rekeningnummer BE90 7310 5207 5332 (op naam van Levet Scone, Koningin Astridlaan 33, 2300 Turnhout) met vermelding van je naam en retoricajaar.

Sponsoring als organisatie of bedrijf

Oud-leerlingen met een professionele activiteit of een bedrijf kunnen ook sponsor worden. Je organisatie of bedrijf krijgt in dit geval een vermelding op onze website. Bovendien heb je als sponsor de kans om je organisatie of bedrijf bijkomend in de kijker te zetten via onze website en onze sociale media met een artikel. Oud-leerlingen die Levet Scone willen sponsoren met hun organisatie of bedrijf kunnen dat vanaf 150 euro per jaar. Je kan dit doen door het gewenste bedrag te storten op rekeningnummer BE90 7310 5207 5332 (op naam van Levet Scone, Koningin Astridlaan 33, 2300 Turnhout) met vermelding van je naam, retoricajaar en de naam van je organisatie of bedrijf. Je neemt best ook contact op met het bestuur om ons hiervan op de hoogte te brengen, zodat we de nodige afspraken kunnen maken over de vermelding op de website en het artikel.

Heb je nog vragen over de sponsoring, neem dan contact met ons op via de contactpagina.