Overlijden John Dondeyne

John Dondeyne

We vernamen het overlijden van oud-leerkracht John Dondeyne. Hij overleed onverwacht op 28 februari 2020.

 

Veel te vroeg is een SJT-icoon heengegaan. Verschillende generaties oud-leerlingen zullen zich het bevlogen enthousiasme van John nog herinneren, en ook binnen de oud-leerlingenbond heeft hij vele jaren een belangrijke rol gespeeld.

 

De rouwbrief vindt u op deze pagina. Hier is ook een mogelijkheid tot condoleren. Onze gedachten gaan uit naar de ganse familie van John.