Onderwijs is meer dan een centenkwestie

viewPhilip Brinckman is weer in zijn pen gekropen. In een opiniestuk in De Tijd (01/09/2015) vraagt hij zich af wat het onderwijs in de toekomst nog mag kosten. Hij stelt vragen bij een aantal onderwijsevoluties in een wereld waarin centenkwesties en het vrijemarktdenken steeds meer plaats innemen. De school als vrijplaats waar leerlingen “via gepassioneerde onderwijzers ingewijd worden in werelden die ze nog niet kennen”, komt hiermee onder druk te staan.
Voor het uitgebreide artikel kan u HIER terecht.