Levet Scone en uw privacy

Het is momenteel onmogelijk om ernaast te kijken: op 25 mei 2018 treedt de vernieuwde Europese regelgeving inzake privacy – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, GDPR in het Engels) – in werking. Dit impliceert dat organisaties en bedrijven onder meer duidelijk moeten aangeven welke persoonsgegevens ze verzamelen, hoe ze hiermee omgaan en hoe ze die beschermen. Hoewel Levet Scone in het verleden al de nodige aandacht besteedde aan de privacy van haar leden en van haar websitegebruikers, hebben we recent enkele bijkomende maatregelen genomen om tegemoet te komen aan de verschillende aspecten van de AVG.

 

Met betrekking tot het lidmaatschap van Levet Scone werd er een privacyverklaring opgesteld. Hierin wordt duidelijk aangegeven welke gegevens Levet Scone bewaart van haar leden en hoe hiermee wordt omgegaan. Zo wordt onder meer vermeld dat Levet Scone de persoonsgegevens van haar leden enkel gebruikt en verwerkt om haar dubbele doelstelling te kunnen realiseren: (1) het contact tussen oud-leerlingen onderling, tussen oud-leerlingen en (oud-)leerkrachten en tussen oud-leerlingen en de school ondersteunen en bevorderen en (2) de oud-leerlingen vertegenwoordigen in het geheel van de Jezuïetenscholen in Vlaanderen. Er worden geen gegevens van oud-leerlingen in de cloud bewaard en er worden geen persoonsgegevens aan derden verkocht of doorgegeven voor commerciële doeleinden. Alle leden hebben bovendien steeds de mogelijkheid om hun gegevens te wijzigen of te schrappen. De volledige privacyverklaring van Levet Scone kan op deze pagina worden geraadpleegd.

 

Voor het gebruik van onze website hebben we een disclaimer opgesteld, met bijzondere aandacht voor cookies. De website van Levet Scone maakt enkel gebruik van technische, functionele cookies en analytische cookies. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld die gebruikt kunnen worden om individuele gebruikers te volgen of te traceren. De volledige disclaimer kan op deze pagina geraadpleegd worden.

 

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via ons contactformulier!