Het mijmerboek

mijmerboekOud-leerlingen Leo Van Meerbeeck en Herman Stenuit studeerden af in 1955 en vieren dit jaar dus hun diamanten jubileum. Daarom maakten ze een “mijmerboek” dat ze in februari aan de huidige directeur overhandigden. Het boek bevat tal van foto’s en teksten over het college van toen en nu. Wie het op school graag wil inkijken kan in de schoolbibliotheek terecht. Op de oud-leerlingendag in oktober zetten we hen alvast in de bloemetjes.