Frank De Roo (R85) vertaalt Thomas Kempis

Vorige maand verscheen het boek “Thomas Kempis, Dialoog met novicen“, vertaald en ingeleid door oud-leerling Frank De Roo (R85).

 

Thomas Kempis (1380-1471) is de wereldberoemde auteur van “De imitatione Christi”. Daarnaast schreef hij echter nog 40 tot 50 andere werken, waarvan vele nooit vertaald zijn in het Nederlands. Zo schreef Kempis omstreeks 1437 “Dialoog met novicen”, een theologisch boek waarin de roeping tot monnik wordt beschreven. Het is een oorspronkelijk en scherp geformuleerd werkje, waarin Kempis meer bepaald de dialoog aangaat met een novice, een nieuweling in het klooster.

 

“Dialoog met novicen” is de eerste Nederlandse vertaling van dit werk van Kempis. Het is uitgebracht bij Kok Boekencentrum. Meer informatie vind je op deze pagina.