Sociaal Project: Oud-leerlingen voor leerlingen

2/3 van alle lidgelden gaan naar ons sociaal project. Het geld steken we in een apart fonds waarmee de school individuele leerlingen die het financieel moeilijk hebben, kan helpen. Elk jaar kunnen we op die manier enkele leerlingen helpen bij het betalen van de schoolfactuur, het bekostigen van een uitstap of de aankoop van schoolmateriaal. De directie beslist zelfstandig wanneer ze het fonds aanspreken en brengen de oud-leerlingenbond discreet en anoniem op de hoogte. Uiteraard geven we hiervan regelmatig verslag op onze website.

 

Ere-lidmaatschap

Het ere-lidmaatschap krijg je voor een jaarlijkse bijdrage vanaf € 6 per schooljaar (van sept. t.e.m. aug.). Als ere-lid verschijn je in de ere-lijst en krijg je een aparte vermelding bij je naam. In de toekomst krijgen betalende leden extra voordelen.

Je ere-lidmaatschap wordt automatisch toegekend wanneer je het bedrag (minimum € 6,00) stort op rekeningnummer BE45 5230 8055 9989 (t.a.v. Levet Scone, Koningin Astridlaan 33, 2300 Turnhout) met vermelding van je naam en retorica (of je lidnummer).

 

Sponsoring

Oud-leerlingen die Levet Scone willen sponsoren kunnen dat vanaf  € 150 per schooljaar (van sept. t.e.m. aug.). Als sponsor verschijnt je bedrijfsnaam, logo en eventuele link op onze sponsor-pagina. Je krijgt ook automatisch het ere-lidmaatschap en het logo van je bedrijf verschijnt op het drukwerk van onze activiteiten (zoals de oud-leerlingendag). Bovendien heb je als sponsor de kans om je bedrijf in de kijker te zetten via onze social media met een artikel.

Je sponsoring wordt automatisch geactiveerd wanneer je het bedrag (minimum € 150,00) stort  op rekeningnummer BE45 5230 8055 9989 (t.a.v. Levet Scone, Koningin Astridlaan 33, 2300 Turnhout) met vermelding van je naam en retorica (of je lidnummer). Iemand van het bestuur neemt dan zo snel mogelijk contact met je op om afspraken te maken over je betalingsbewijs, vermelding, je logo en je artikel.

 

Heb je nog vragen over het ere-lidmaatschap of de sponsoring, neem dan contact met ons op via de contactpagina.