Zend ons uw nieuws!

Partijfinanciering ontleed door Jef Smulders (R06)

Tot vorig jaar was oud-leerling – en huidig voorzitter van Levet Scone – Jef Smulders (R06) werkzaam aan de KU Leuven als onderzoeker. Voor zijn doctoraatsonderzoek verdiepte hij zich in de uitgaven van politieke partijen in verschillende Europese landen, maar daarnaast volgde hij ook de financiering van de Belgische politieke partijen op de voet.

 

Hoewel Jef intussen elders aan de slag is, werkte hij de voorbije maanden samen met twee voormalige collega’s aan een boek over de portefeuille van de partijen: “De prijs van politiek“. In dit boek, dat vorige week verscheen, worden de inkomsten, de uitgaven en het vermogen van de Belgische partijen nauwkeurig in kaart gebracht. Ook wordt nagegaan welke rol de partijfinanciering speelt in het Belgische politieke systeem. Bovendien wordt ook de financiering van de partijen op het niveau van de Europese Unie onderzocht.

 

“Het gezegde ‘show me the money’ geldt ook voor politieke partijen. Hun doen en laten kunnen we immers pas echt begrijpen als er zicht is op de hoeveelheid geld die ze bezitten en onder elkaar verdelen. De prijs van politiek brengt de Belgische partijen en hun boekhouding in kaart. Het bespreekt de ontwikkeling van private naar publieke financiering, en de manier waarop partijen erin geslaagd zijn om hun portefeuille voortdurend aan te dikken. Het boek kijkt ook over de grenzen heen en stelt dezelfde vragen over Europese partijen. Daardoor werpt het een uitdagende en eigenzinnige blik op de toekomst van de democratie en de macht die politieke partijen daarin bezitten.”

 

“De prijs van politiek” verscheen bij LannooCampus en is verkrijgbaar via deze link. Enkele inzichten uit het boek verschenen eerder in De Standaard.