Zend ons uw nieuws!

LIDMAATSCHAP

Iedereen die ooit les heeft gevolgd (of gegeven) op het Sint-Jozefcollege, kan lid worden van de oud-leerlingenbond Levet Scone. Wie zijn schoolloopbaan heeft afgerond op het College, wordt bovendien automatisch opgenomen in ons ledenbestand. Het lidmaatschap is volledig gratis, al is het steeds mogelijk om een vrijblijvende bijdrage te doen om onze werking te ondersteunen.

Ben je nog geen lid van Levet Scone, maar wil je graag op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten en de laatste ontwikkelingen? Vul dan dit formulier in, zodat we je kunnen opnemen in ons ledenbestand. Als je bent afgestudeerd aan het College, ben je in principe al lid van Levet Scone. In dat geval kan het wel nuttig zijn om je meest actuele gegevens door te geven.

Eén van de grootste uitdagingen voor Levet Scone is namelijk om het ledenbestand permanent up-to-date te houden. Enkel op die manier kunnen we in contact blijven met alle oud-leerlingen. We zijn hiervoor echter sterk afhankelijk van de inbreng van onze oud-leerlingen. Ben je recent verhuisd? Of heb je een nieuw e-mailadres of telefoonnummer? Laat het ons weten! Vul dit formulier in en bezorg ons je geactualiseerde gegevens.

Een up-to-date ledenbestand is echter niet alleen belangrijk voor de oud-leerlingenbond, maar ook voor oud-leerlingen zelf. In bepaalde gevallen stellen wij de gegevens uit ons ledenbestand immers ter beschikking van oud-leerlingen, bijvoorbeeld wanneer er een activiteit wordt georganiseerd en oud-leerlingen hun jaargenoten opnieuw willen samenbrengen. Levet Scone kan dan optreden als tussenpersoon om de nodige contactgegevens te bezorgen. Het spreekt voor zich dat wij enkel gegevens delen met oog op initiatieven die kaderen binnen de werking van de oud-leerlingenbond, en steeds met inachtneming van de privacy van onze leden.